Certyfikaty jakości QMS ISO 9001

Dnia 13.5.2011 spółka MBTerm-kominki otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością QMS ISO 9001.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z ISO 9001

Nazwa normy

ČSN EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością

Charakterystyka normy

Norma ISO 9001 wydana Republiką Czeską jako ČSN EN ISO 9001:2009 zajmuje się podejściem procesowym do systememu zarządzania jakością. To podejście powinno być podstawą wszystkich organizacji, które posiadają certyfikat. Do podstawowych kryteriów, które musi spełniać firma należy również nieustanne udoskonalanie procesów i wzrastająca liczba zadowolonych klientów Wprowadzony system procesowy pomaga organizacji zidentyfikować i podzielić wszystkie czynności w organizacji, określić kompetencje i odpowiedzialność za poszczególne czynności, działać sprawnie.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu

 • Umocnienie obecnego systemu zarządzania w organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności.
 • Realizowanie wymagań klienta i zwiększanie jego zadowolenia.
 • Podniesienie wartości organizacji.
 • Poprawienie wizerunku organizacji.
 • Obniżenie kosztów organizacji.
 • Osiąganie lepszych wyników w konkursach.
 • Zwiększenie możliwości eksportu.
 • Efektywniejsza alokacja źródeł.
 • Wprowadzanie procesu nieustannego udoskonalania.
 • Istotne zmniejszenie liczby reklamacji i wydatków wynikających z niezgodności informacji.
 • Zwiększenie ochrony danych i informacji.
 • Poprawienie wewnętrznej komunikacji.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów.
 •