(Wyprzedane) TATAREK RT09 PID DUO RETORTA Regulator temperatury kotła

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotłów CO z podajnikiem ... więcej

Identyfikator produktu: 46020060
Cena dostawy: GRATIS
Posiadacz cerytikatu jakości
Bezpieczna płatność kartą
Ponad 10 lat doświadczenia w branży

TATAREK RT09 PID DUO RETORTA Regulator temperatury kotła

Mikroprocesorowy regulator temperatury dla kotłów centralnego ogrzewania z podajnikiem Regulator RT-09 PID Tatarek to wysokiej jakości sterownik z algorytmem PID, wyświetlaczem LCD oraz możliwością podłączenia panelu pokojowego dowolnego producenta. Wyposażony jest również w wyjście do panelu firmowego SP1 z monitorowaniem pracy kotła i przedziałami czasowymi do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu. PID oznacza typ regulatora, który bierze pod uwagę efekt błędu regulacji (człon proporcjonalny - Proporcional), jego historię tj. człon całkowy (integral) i częstość jego zmian - człon pochodny (Derivative). Dlatego do oznaczenia używany jest angielski skrót PID. W przypadku kotłów grzewczych teoretycznie najlepsze efekty uzyskujemy, gdy proces spalania odbywa się w sposób ciągły przy doborze mieszanki paliwa i powietrza, która umożliwia całkowite spalanie. Tym samym centrala ma zapewniać możliwość ciągłej regulacji mocy oraz dostosowania wyjścia do aktualnych potrzeb instalacji grzewczej. Na podstawie analizy tendencji zmian temperatury, regulator RT-09 PID dostosowuje swoje ustawienie i tym samym dąży do osiągnięcia tzw. punktu równowagi. Sterownik steruje instalacją CO lub CWU z kotłem wyposażonym w śrubowy lub tłokowy podajnik paliwa, w którym zmienia się temperatura kotła poprzez zmianę zasilania paliwem. Udoskonalony algorytm pracy PID pozwala na pracę z automatyczną modulacją mocy kotła, generując potrzebną ilość ciepła, dzięki czemu proces spalania jest równomierny (nie dochodzi do gwałtownych zmian temperatury w palenisku i kominie), wydajniejszy i gwarantujący dłuższą żywotność instalacji grzewczej. - Regulator RT-09 PID steruje pracą wentylatora, pompy cyrkulacyjnej CWU i pompy ładowania CWU, - Regulator RT-09 PID jest wyposażony w zegar umożliwiający automatyczną zmianę ustawień o różnych porach dnia, - Regulator RT-09 PID może współpracować z dowolnym termostatem pokojowym lub pilotem marki Tatarek, - Regulator RT-09 PID m dobiera ilość paliwa, przy czym moc wentylatora należy dobierać ręcznie dla danej jakości węgla na moment podawania paliwa i do pracy bez podawania paliwa. W przypadku podłączenia termostatu pokojowego dowolnego typu wyposażonego w beznapięciowe wyjście przekaźnikowe zasada działania jest następująca: Po osiągnięciu ustawionej temperatury powietrza w pomieszczeniu sygnał z termostatu obniża zadaną temperaturę kotła do wartości parametru 14, serwis 50 ° C (temp. jest programowalna w zakresie 25-85 ° C pod warunkiem, że parametr musi być wyższy od temperatury wyłączenia regulatora), inicjowana jest również praca cykliczna pompy CO (parametr programowalny nr 41), pośrednio pompa pracuje przez 30 sekund (czas pracy ciągłej) z 4 minutową przerwą (zakres przerwy 1–30 minut). Centrala posiada 4 poziomy sterowania, co znacznie ułatwia pracę osobom nie znającym obsługi urządzeń elektronicznych. Poziom 0, tzn. bez dostępnych parametrów, Poziom 1 - są to wybrane, najczęściej używane parametry, tj: (a) Czas załączenia podajnika w cyklu pracy i przerwy, b) Temperatura wyłączenia pompy CWU, c) Priorytet CWU, zakres WYŁ/WŁ/LATO, tryb LATO oznacza tylko pracę pompy zasilającej CWU. Poziom 2 to parametry związane z ustawieniem przedziałów czasowych. Istnieją cztery pory czasowe Podstawowym ustawieniem kotła jest okres czasu 0 tzw. Okres zerowy. Poziom 3 wymaga dostępu do parametrów konfiguracyjnych. Dostęp do tego poziomu wymaga dokładnego przestudiowania instrukcji obsługi jednostki sterującej. Umożliwia precyzyjne dostosowanie działania centrali do potrzeb danej instalacji. Podstawowe parametry techniczne Zasilanie 230 V/50 Hz Moc w stanie bez obciążenia 10 W Maksymalna moc przełączania 1400 W Warunki pracy 0 °C-55 °C, wilgotność 10-80 % bez kondensacji Stopień ochrony IP30 Wyjście sterujące podajnika 3 A/230 VAC Wyjście sterujące wentylatora 1 A/230 VAC z regulacją prędkości obrotowej Wyjście sterujące pompą DH 1 A/230 VAC Wyjście sterujące pompą napełniania CWU 1 A/230 VAC Termostat bezpieczeństwa kotła Bimetaliczny 95 °C Termostat bezpieczeństwa podajnika Bimetaliczny 90 °C Czujnik temperatury kotła KTY81 (0...+100 °C) Czujnik temperatury zbiornika CWU KTY81 (0...+100 °C) Dokładność pomiaru temperatury 2 °C Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,5 °C Liczba okresów czasu 4 Wyłączny importer w Polsce: MBTerm-krby s.r.o.

Parametry

Od tej marki

Więcej produktów marki TATAREK